Jak probíhaly příjímačky na

UMPRUM/​VŠUP produktový design?

Dozvíte se v knize:
Náhled knihy
Náhled knihy
Náhled knihy
Náhled knihy
Náhled knihy
Náhled knihy
Náhled knihy
Náhled knihy
Koupit knihu

O knize

V této knize popisuji jak probíhaly přijímačky do ateliéru produktového designu pod vedením profesorů Michala Froňka a Jana Němečka v prvním únorovém týdnu roku 2017. Kniha popisuje to, jak jsem v danou chvíli přemýšlel, jak jsem přistupoval k zadání a co z toho vzniklo.

Chtěl bych se připravit na přijímačky u sebe doma

Tak to je dobré vědět, že přijímačky se skládají ze čtyřech věcí: odevzdání portfolia, výtvarné úkoly, test z dějin výtvarného umění a pohovor. Test z dějin výtvarného umění, na to je na stránkách VŠUP vzorový test, to je dobré si nastudovat. Na pohovor Vás moc připravit nemohu, ale je dobré si položit otázku, co dělám a co chci dělat. A na výtvarné úkoly jsem připravil generátor zadání níže.
Dopolední úkol: nakreslete "
nic
".
Odpolední úkol: nakreslete "
nic
".
Kontakt
prijimackyumprum@pravdomil.cz
.

Více projektů na
pravdomil.cz
.

ISBN 978-80-88241-00-3